2 Replies to “Förbryllelsen”

  1. Och varför kände sig Holck så pressad om han nu inte gjort något värre än att låna en lya? Och vem inom polisen var det som lagt sig i och till och med förhindrat utredningen, och varför? Hittar ni en webbsida eller får ett mejlsvar som förklarar förbryllelserna så kommer jag och dricker te på balkongen så får du berätta hur det låg till.

Kommentera