Dottern frågade mig vad är en preposition är, och jag kunde inte komma på någonting intelligent att säga så jag sa Va? medan jag klickade som en galning på Wikipedia.

Så här inleder Wikipedia sin förklaring:

Prepositioner är adpositioner som placeras framför de nominalfraser för vilka de anger funktion i satsen. Nominalfrasens roll kan också innehas nominala bisatser. Med sitt objekt kan prepositionen bilda rums- eller tidsadverbial, som är fallet för prepositionerna i, under, på, men den kan också bilda rent grammatiska funktioner som: ”Jag skrattar åt dig.”

Man kan riktigt höra artikelförfattaren skratta. Någon som kan hjälpa mig att svara dottern så att vi båda förstår?

Andra bloggar om: ,

5 Replies to “Preposition, snälla nån?”

  1. Rätt förenklat kan man väl säga att prepositioner är (ofta korta) ord som anger relationer mellan olika ord eller fraser i en sats, till exempel läges- eller tidsrelation. Enklast är att exemplifiera: av, bakom, efter, enligt, före, i, inom, med, mot, om, på, till, ur, utför, vid, över.

  2. För mej är prepositioner ”de svåra småorden som är så svåra att välja rätt bland”. Varför bor man i Stockholm, men Söder? (Eller snarare, varför bor man INTE där?)

  3. Det är som Helena säger – förstås. Ska bara tillägga att ”pre-positioner” har vi i svenskan – många andra språk har ”post-positioner”. Det sammanfattande begreppet är ”adpositioner”.

    Gräver man lite djupare är gränsen ibland lite suddig. Om prepositioner styr relationer mellan delar av satser, kan ibland en hel fras kan fungera som en sorts preposition – ”på grund av” t.ex. Då är de ”flerordsprepositioner”, vilket egentligen strider mot tanken att prepositioner är en ordklass.

    Det är inte så att de där tydliga, klara gränserna i grammatiken alltid är så klara i verkligheten i språket!

    Man brukar säga att svenskans prepositions-relationer uttrycks med kasusändelser i finskan – Ruotsissa ”i Sverige”. Ruotsista ”från Sverige”, osv. Men det skulle ju också kunna vara en psotposition.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *