Jag har väldigt många frågor. (Några svar också, men det är inte alltid de passar ihop.) Sitter du inne med ett klyftigt (eller uppseväckande) svar på någon av mina frågor så tveka inte! Skriv det här så att alla får skåda ljuset! Du får naturligtvis fråga också. Någon vänlig själ kanske svarar. Och tro för all del inte att det är nonsensfrågor. Jag vill VERKLIGEN veta.