Tonåringar som känner att de har trygga band med sina föräldrar har också bättre förmåga att hantera stress och lösa problem. Tyska och belgiska forskare har följt 112 ungdomar från 14 till 21 års ålder och kommit fram till dett samband, skriver Reuters nyhetsbyrå i artikeln Bond with parents helps teens cope with stress.

När försöksgruppen fyllt 21 fick de utvärdera sin relation till föräldrarna, både med tanke på nuet och på sin barndom. De fick uppge om de kände sig trygga, avvisande eller bekymrade (jag ber att få reservera mig för översättningen: i artikeln står det secure, dismissing och preoccupied). Hälften av deltagarna kände sig trygga, 38 % var avvisande och 12 % var bekymrade.

Resultatet låter som om det skulle kunna stämma även för svenska ungdomar, förutsatt att man frågar när de är 21 förstås. Fjortonåringar skulle nog rösta på avvisande, ganska mangrant.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *