Tydligen finns det bildmänniskor och textmänniskor, precis som det finns hundmänniskor och kattmänniskor (och nu önskar jag att jag vore en riktig bildmänniska så att jag kunde teckna en bild…

Continue Reading