En bonde har sex äpplen i en korg, och ger ett äpple var till sina sex grannar. Men det finns fortfarande ett äpple kvar i korgen.

Hur kommer det sig?

PS Det här var den första laterala gåtan jag läste, när jag just fått boken ”De sex äpplena” av Paul Sloane och Des McHale 1994. Länge sen!

By Sven Teschke – Own work, CC BY-SA 3.0 de

[Här kan du få svar på några frågor som du kanske har]

[Här är en ledtråd]

[Ingen aning? Här är svaret]

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

[Här kan du få svar på några frågor som du kanske har]

 

Fråga: Var något av äpplena delat eller ätet på?
Svar: Nix.

 

Fråga: Fick alla sex grannar varsitt äpple?
Svar: Ja.

 

Fråga: Var det någon mer person inblandad, än bonden och de sex grannarna?
Svar: Nej.

 

Fråga: Var det fler äpplen i korgen vid något tillfälle?
Svar: Nej! Sex äpplen, punkt slut.

 

[Upp igen]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

[En ledtråd]

Ledtråd 1: En av grannarna fick något mer än bara ett äpple.

[Upp igen]

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

[Svaret]

Bonden gav ett äpple var till de första fem grannarna. Den sjätte grannen fick det sista äpplet – och korgen!

[Upp igen]

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *